Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd (MSc) in het onderzoeken en behandelen van kinderen tussen de 0-18 jaar.
De behandeling van kinderen bestaat meestal uit oefentherapie waarbij op een speelse manier vaardigheden worden getraind. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en de hulpvraag.

Voor wie is kinderfysiotherapie? 

Kinderfysiotherapie is bedoeld voor alle kinderen tussen de 0-18 jaar.

– Zuigelingen 0-2 jaar
– Peuters 2-4 jaar
– Schoolgaande kinderen 4-18 jaar

Wat doet de kinderfysiotherapeut? 

Hieronder wordt weergegeven wat redenen kunnen zijn om naar de kinderfysiotherapeut te gaan:

Indicaties 0-2 jaar:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Voorkeurshouding
 • Plagiocephalie/brachicephalie
 • Dysregulatie/huilbaby
 • Prematuur/dysmatuur
 • Hyper/hypotone kinderen
 • Obstetrisch plexus brachialis letsel

Indicaties vanaf 2 jaar:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand:
  • Grove motoriek: bijv. moeite met op en af stapjes, niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes op het schoolplein of sport of gymles, veel vallen, onhandige motoriek
  • Fijne motoriek: moeite met schrijven, hanteren van schrijfmateriaal, moeite met veterstrikken/knoopjes losmaken
 • Afwijkend looppatroon
 • Schrijfproblemen
 • Bewegingsangst
 • Balansproblematiek
 • Opvallende motoriek
 • Hypermobiliteit
 • Pijnklachten/blessures met betrekking tot sport

Vergoeding voor kinderfyiotherapie:
Kinderen krijgen per jaar 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Samenwerking 

Naast kinderfysiotherapie is het ook mogelijk om kinderen voor bekkenbodemproblematiek te behandelen. Zie het kopje “Kinderbekkenfysiotherapie” voor meer informatie hierover.