Kindermanueeltherapie – Fysiotherapie de Rozenburcht – Capelle a/d Ijssel
Nieuwe Laan 6 2902BW Capelle a/d Ijssel Tel:010 - 2847365

Fysiotherapie De Rozenburcht

Welkom bij Fysiotherapie De Rozenburcht. Bent u op zoek naar een fysiotherapeut? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwalitatieve en persoonlijke fysiotherapie en daarbij werken wij met effectieve behandelmethodes. Onze enthousiaste therapeuten staan graag voor u klaar.

Adresgegevens

Nieuwe Laan 6
2902BW Capelle a/d Ijssel
Tel:010 - 2847365
info@fysiotherapiederozenburcht.nl

Kindermanueeltherapie

Wat is het doel van de kindermanueeltherapie?

Uit wetenschappelijke studies blijkt, dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding en motorieke ontwikkeling van de pasgeborene. In de eerste maanden na de geboorte van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig – en slikreflex.

Is de baby een “huilbaby”, dan is het dikwijls een gevolg van pijnlijke en geblokkeerde bovenste nekgewrichtjes, het KISS-syndroom. Verondersteld wordt dat het lange liggen van de baby dan een te grote belasting vormt voor de geblokkeerde hoge nekwervels. De manueeltherapeut zal met zijn specifieke behandeltechnieken de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en bekken) trachten te normaliseren en werkt als zodanig “voorwaardescheppend” in de voor de zuigeling zo belangrijke functies van de hoge nek. Niet alleen vlak na de geboorte, maar maanden (soms jaren) daarna blijkt manuele therapie een effectieve therapie te zijn. De asymmetrie van de zuigeling is één van de duidelijkste symptomen van het KISS-syndroom.

Veel van deze baby’s vertonen niet het gedrag van veel of ontroostbaar huilen. Daarom wordt het asymmetrisch liggen dikwijls te laat ontdekt en gaat de schedel zich soms al na vier weken duidelijk afplatten. Dit wordt schedel-asymmetrie of plagiocephalie genoemd. Als de begeleidende arts na enkele maanden (2 -3) maatregelen gaat nemen, dan is de schedelvervorming dikwijls al een feit. Het waarnemen van de (ook vage) schedelafplatting moet voor de ouders een waarschuwing zijn, dat de asymmetrische ontwikkeling zich voortzet in de gehele wervelkolom, het bekken en het heupgewricht. Deze meer complexe, nauwelijks zichtbare asymmetrie in houding en ontwikkelende functies spelen een negatieve rol in het zich ontwikkelende kind (zie info over KIDD).

Niet elke schedel-asymmetrie is een gevolg van het KISS-syndroom. Er zijn meerdere oorzaken, zoals een bepaalde ligging in de baarmoeder. Het is aan de arts en de verloskundige om te bepalen hoe een kindje ter wereld komt. Het gaat juist om die kindjes die met een mooi rond hoofdje ter wereld komen, maar al na enkele weken een schedel-asymmetrie ontwikkelen t.g.v. het constant in dezelfde houding scheef liggen in de wieg. De ouders moeten daaraan aandacht besteden.

De Kinder-manueeltherapeut kan met enkele behandelingen trachten functieherstel in de bovenste nekgewrichtjes te bereiken, waardoor toename van de al aanwezige schedel-asymmetrie wordt voorkomen. Wanneer in de eerste 2 maanden wordt behandeld, kan de aanwezige schedel-asymmetrie zich gemakkelijk herstellen. De redressiehelm is dan niet nodig! Voor deze “schedelvervorming” is de “Helmtherapie” (REDRESSIEHELM) ontwikkeld. Deze kostbare helm dient het kindje dan dag en nacht te dragen, waardoor wel de schedel weer een meer normale vorm krijgt, maar het feitelijke onderliggende probleem wordt dan niet behandeld. De hoge nekgewrichtjes, die in asymmetrische zin functioneren, blijven storend werken op de asymmetrische houding en motoriek van de zich ontwikkelende baby. Door de helmtherapie wordt de schedel voor het oog redelijk symmetrisch.

De Kinder-manueeltherapeut heeft oog voor de symmetrische functies van de gehele wervelkolom. Asymmetrie in deze functies, die dikwijls gepaard gaan met functiebeperkingen in de wervelkolom – gewrichtjes vormen het domein van de manueeltherapeut. De manueeltherapeut VROEGTIJDIG inschakelen (dus op tijd!) betekent dan ook dat problemen worden voorkomen. Dat zijn dan problemen in de motoriekontwikkeling, mogelijk in de oog-hand- coördinatie etc., problemen voor het kindje zelf, de ouders en de verzekeraars…..

Enkele behandelingen manuele therapie blijken veelal toereikend te zijn om deze problemen op te lossen en in tijd niet te vergelijken met de zgn. helmtherapie en langdurige oefentherapie. De in KISS gespecialiseerde manueeltherapeut werkt VOORWAARDESCHEPPEND voor de symmetrische ontwikkeling van de baby. Wordt zijn hulp te laat ingeroepen, dan spreekt men niet over therapie maar over repareren. In de adressenlijst op www.kinder-manueeltherapie.nl vindt u namen en adressen van manueeltherapeuten, die gespecialiseerd zijn in het behandelen van zuigelingen en kleine kinderen met manuele technieken. Deze specialistische scholing gebeurt in een cursus, die is samengesteld in samenwerking met EWMM, de European Workgroup for Manual Medicine.