Tarieven 2018

Tarieven die in rekening worden gebracht indien u niet (meer) verzekerd bent.

Prestatie Tarief
1. Fysiotherapie € 33
2. Oefentherapie Mensendieck/Cesar € 30
3. Manuele therapie € 42
4. Psychosomatisch Fysiotherapie € 40
5. Huid/Oedeemtherapie € 45
6. Bekkenfysiotherapie € 45
7. Screening € 10
8. Intake en Onderzoek na Screening € 43
9. Intake en onderzoek na Verwijzing € 43
Toeslag aan huis(Verwijzing verplicht) € 10

 

Niet nagekomen afspraken € 20,-

(Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt de behandeling bij u in rekening te brengen. De Verzekeraar vergoedt dit niet.)

Team Fysiotherapie De Rozenburcht